Παραλίες

Παραπόρτι

Απόσταση από Alkyoni Studios 2,1χλμ (8 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Νειμποριό

Απόσταση από Alkyoni Studios 20 μέτρα

Γιάλια & Πίσω Γιάλια

Απόσταση από Alkyoni Studios 2,6χλμ (5 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Συνετί

Απόσταση από Alkyoni Studios 9,7χλμ (20 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Αποθήκες

Απόσταση από Alkyoni Studios 12χλμ (20 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Βόρη

Απόσταση από Alkyoni Studios 22,6χλμ (40 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Της Γριάς το Πήδημα

Απόσταση από Alkyoni Studios 22,8χλμ (40 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Χρυσή Άμμος

Απόσταση από Alkyoni Studios 29,7χλμ (45 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Άχλα

Απόσταση από Alkyoni Studios 23.5χλμ (50 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Ατένι & Μικρό Ατένι

Απόσταση από Alkyoni Studios 2,1χλμ (8 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Βιτάλι (Beach Bar)

Απόσταση από Alkyoni Studios 42,3χλμ (1 ώρα και 20 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Ζόρκος (Ταβέρνα)

Απόσταση από Alkyoni Studios 48,5χλμ (1 ώρα και 20 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή

Μικρά Πέζα

Απόσταση από Alkyoni Studios 46,8χλμ (1 ώρα και 20 λεπτά οδήγηση)
Διαδρομή